Przejdź do treści strony

Wydarzenia

Warsztaty dla uczniów

2024-04-03
Uczestnicy warsztatów przed budynkiem Collegium Mechanicum, w którym studenci informatyki UK mają zajęcia. Autor: Dariusz Ślawski

Blisko sześćdziesięciu uczniów z dwóch klas o profilu technik programista z Technikum im. św. Józefa w Kaliszu, pod opieką mgra inż. Szymona Wilka oraz mgra inż. Dariusza Ślawskiego, uczestniczyło w dniu 03.04.2024r. w wykładzie zorganizowanym przez Katedrę Informatyki Uniwersytetu Kaliskiego . Podczas wykładu dra Piotra Knychały, zatytułowanego „Praktyczne przykłady zastosowania technologii cross-platformowych na przykładzie React Native”, omówione zostały podstawy budowy aplikacji dla urządzeń mobilnych z wykorzystaniem technologii React Native. Wykład miał charakter praktyczny. Pokazano podczas niego przykład budowy prostej aplikacji do tworzenia listy zadań do zrobienia. Uczniowie mieli także okazję dowiedzieć się więcej na temat oferty dydaktycznej Wydziału Politechnicznego Uniwersytetu Kaliskiego, w szczególności zapoznać się ze szczegółami dot. studiowania na kierunku informatyka. Była to kolejna, siódma, edycja tego typu spotkań z uczniami tej szkoły.

Uczestnicy warsztatów podczas wykładu w sali wykładowej, gdzie prowadzone są zajęcia na kierunku informatyka w Uniwersytecie Kaliskim. Autor: Dariusz Ślawski
Uczestnicy warsztatów podczas wykładu w sali wykładowej, gdzie prowadzone są zajęcia na kierunku informatyka w Uniwersytecie Kaliskim. Autor: Dariusz Ślawski