Przejdź do treści strony

Opis kierunku

Podstawowe informacje

 • Typ studiów

  inżynierskie (1 stopnia)

 • Profil studiów

  praktyczny

 • Tryb studiów

  stacjonarne / niestacjonarne

 • Czas trwania

  7 semestrów (3,5 roku)

 • Praktyka zawodowa

  6 miesięcy (90 dni roboczych)

 • Program studiów

  zgodny z Polską Ramą Kwalifikacji

Charakterystyka kierunku

Technologie informacyjne (ang. information technologies, IT) odgrywają współcześnie bardzo ważną rolę w gospodarce i życiu społecznym większości krajów na świecie, ogromna zaś liczba instytucji, firm i osób prywatnych – stosuje je w różnych obszarach swojej działalności. Z tego względu istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalizującą się w dziedzinie IT. Studia inżynierskie kierunku informatyka stanowią zatem odpowiedź na realne potrzeby współczesnego rynku pracy i społeczeństwa opartego na wiedzy (ang. knowledge-based society).

Celem tych studiów jest przekazanie uczestnikom możliwie wszechstronnego wykształcenia praktycznego z dziedziny IT, dopasowanego do wymagań pracodawców, a jednocześnie umożliwiającego późniejsze kontynuowanie edukacji w ramach studiów drugiego stopnia. Projekt studiów zakłada, że ich absolwent posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu takich działów informatyki, jak: architektura komputerów, sieci komputerowe, systemy operacyjne, algorytmika, języki i metody programowania, inżynieria oprogramowania, bazy danych, technologie internetowe, grafika komputerowa, modelowanie i symulacja komputerowa, sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo i ochrona danych. W programie uwzględniono także najnowsze trendy w dziedzinie IT, takie jak: wirtualizacja systemów i usług, programowanie urządzeń przenośnych oraz zarządzanie usługami internetowymi. Oprócz silnej i wszechstronnej oferty przedmiotów kierunkowych, program kształcenia przewiduje również: wielosemestralny kurs języka angielskiego – podstawowego oraz specjalistycznego z dziedziny informatyki i telekomunikacji, zestaw ciekawych przedmiotów wybieralnych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, a także moduł poświęcony indywidualnej przedsiębiorczości.

Program kształcenia jest zgodny z Polską Ramą Kwalifikacji (PRK), a podczas jego przygotowywania wykorzystano wzorce edukacyjne stosowane w Wielkiej Brytanii oraz wyniki konsultacji z pracodawcami prowadzącymi działalność gospodarczą w regionie kalisko-ostrowskim.

Program studiów

Studenci kierunku informatyka będą mogli uczestniczyć w trakcie studiów w zajęciach z wielu grup tematycznych- dziedzin IT, wśród których wymienić można m.in. podstawy informatyki, programowanie, systemy i sieci komputerowe, przechowywanie i przetwarzanie danych, inżynieria oprogramowania, multimedia. Zachęcamy do zapoznania się z opisem studiów dla kierunku informatyka.

Infrastruktura dydaktyczna

Do dyspozycji naszych studentów są: serwery dydaktyczne, specjalistyczne pracownie komputerowe (między innymi laboratorium programowania, baz danych, sieci komputerowych), sieć komputerowa z szybkim łączem internetowym (przewodowa oraz WiFi), platforma nauczania zdalnego e-learning, bogaty zestaw oprogramowania udostępnianego bezpłatnie w ramach licencji Microsoft Azure, literatura informatyczna – w formie książek papierowych i elektronicznych (systemy NASBI oraz ibuk), system obsługi studiów USOSWeb.

W systemie e-learningowym Moodle Uniwersytet Kaliski (dostosowanym do wyświetlania na urządzeniach mobilnych) publikowane są elektroniczne materiały dydaktyczne. Platforma e-learning jest również wykorzystywana do gromadzenia studenckich prac zaliczeniowych, a także prowadzenia testów i egzaminów. Uniwersytecki system obsługi studiów Wirtualna Uczelnia umożliwia studentom między innymi bieżące śledzenie stanu swoich zapisów do grup oraz ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.

Uniwersytet Kaliski zapewnia studentom kierunku „informatyka” darmowe konto mailowe w domenie uniwersytetkaliski.edu.pl. Posiadanie konta w domenie edu.pl umożliwia korzystanie z darmowego oprogramowania udostępnianego przez wielu wydawców na licencji edukacyjnej. Uniwersytet Kaliski zapewnia także bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu Azure Dev Tools for Teaching (znanym wcześniej jako Microsoft Imagine w wersji Standard i Premium). Program Azure Dev Tools for Teaching to oparta na subskrypcjach oferta przeznaczona dla szkół i wydziałów z naukowym, technologicznym, inżynieryjnym i matematycznym (STEM) programem nauczania. Zapewnia nauczycielom, wykładowcom, uczniom i studentom profesjonalne narzędzia programistyczne i projektowe, oprogramowanie oraz usługi od firmy Microsoft.

Uczelnia zapenia także dostęp do bazy IBUK Libra oraz ebookpoint BIBLIO dla studentów Uniwersytetu Kaliskiego. Baza ibuk zawiera pełne teksty ponad 600 książek naukowych (ponad 150 z dziedziny informatyki), w tym podręczników akademickich wydanych przez Wydawnictwo Naukowe PWN i wydawnictwa uczelniane. Baza NASBI zawiera pełne teksty książek, wideokursów i audiobook'ów, w tym podręczniki akademickie z informatyki wydane przez wydawnictwo Helion.

Praktyka zawodowa

Celem praktyki zawodowej jest zdobycie przez studenta wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych wymaganych w pracy na określonym stanowisku informatycznym. Oprócz tego służy ona uzyskaniu przez studenta kompetencji społecznych związanych z działaniem przedsiębiorstwa, jego strukturą i odpowiedzialnością pracownika w rzeczywistym środowisku zawodowym. Praktykant zdobywa doświadczenie w naturalnym dla informatyka środowisku pracy: firmie, przedsiębiorstwie, podmiocie publicznym lub prywatnym – podlegając regulaminowi pracy i wykonując powierzone zadania. Zalecane jest, aby zakres merytoryczny praktyki zawodowej był powiązany tematycznie z pracą dyplomową studenta. Katedra Informatyki współpracuje, między innymi, z następującymi firmami i organizacjami: Big Star Limited, COM40, Famot DMG MORI, Jamedia, Kalkomp, Kasper Komputer, Matrix Komputer, Mirit, Multimedia Polska, Netland Computers, RC Cloud, Transition Technologies, ULISSES, WEBMOTION.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku informatyka może podjąć zatrudnienie na wielu stanowiskach związanych z dziedziną IT, między innymi jako: projektant i programista systemów informatycznych, specjalista od ich wdrażania, utrzymania i serwisowania, webmaster, menadżer projektu, administrator systemów, serwerów i sieci komputerowych, konsultant lub sprzedawca technologii i usług informatycznych. Absolwent może znaleźć pracę w różnych podmiotach, na przykład: przedsiębiorstwach wytwarzających, adaptujących i utrzymujących systemy informatyczne, firmach zajmujących się wdrażaniem infrastruktury komputerowej (sprzętu i oprogramowania) oraz wszelkich instytucjach i organizacjach stosujących technologie IT (bankach, firmach ubezpieczeniowych, produkcyjnych, usługowych i handlowych, placówkach edukacyjnych, urzędach administracji publicznej itp.). Co ważne, podczas studiów absolwent jest również przygotowywany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uzyskane wykształcenie specjalistyczne oraz kompetencje z zakresu języka angielskiego umożliwiają absolwentom mobilność zawodową i podjęcie pracy nie tylko w kraju, lecz również za granicą.

 • Projektant i programista systemów informatycznych
 • Specjalista od wdrażania, serwisowania i utrzymania systemów informatycznych
 • Webmaster
 • Menadżer projektu
 • Administrator serwerów, systemów i sieci komputerowych
 • Konsultant lub sprzedawca technologii i usług informatycznych