Przejdź do treści strony

Wydarzenia

Warsztaty dla uczniów

2023-04-12
Uczestnicy warsztatów dla uczniów Technikum im. św. Józefa Autor: Szymon Wilk

Prawie czterdziestu uczniów klas o profilu technik informatyk oraz technik programistach z Technikum im. św. Józefa w Kaliszu, pod opieką mgr. inż. Szymona Wilka, uczestniczyło w dniu 12.04.2023r. w wykładzie zorganizowanym przez Katedrę Informatyki Akademii Kaliskiej . Podczas wykładu dr Piotr Knychała omówił podstawy tworzenia aplikacji dla systemu Android, a także pokazał, jak napisać prostą aplikację wyświetlająca listę elementów. Uczniowie mieli także okazję dowiedzieć się więcej na temat oferty dydaktycznej Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej, w szczególności zapoznać się ze szczegółami dot. studiowania na kierunku informatyka.

Uczestnicy warsztatów słuchają wykładu dot. tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych Autor: Szymon Wilk
Uczestnicy warsztatów słuchają wykładu dot. tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych Autor: Szymon Wilk
Uczestnicy warsztatów słuchają wykładu dot. tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych Autor: Szymon Wilk